top of page
Lærer og elev

I 2019 var det et skoleopprør i Stavangerskolen. Driftsstyrer, FAU og rektorer protesterte høyt mot svake budsjetter. 

Da vi vant valget, var en tydelig satsing på skolen en av våre viktigste saker.

I budsjettet for 2021 ble det løftet inn 40 millioner ekstra årlig til Stavanger-skolene, med spesielt fokus på 1. - 4. klasse, mens vi fra og med 2022 legger til 20 millioner kroner i tillegg til skolene - da med satsing på ungdomsskoletrinnet.

I 2023 ble det lagt til ytterligere 40 millioner kroner årlig - slik at grunnfinansieringen til skolene i Stavanger vil være økt med hele 100 millioner kroner årlig siden vi overtok i 2019. Det viser handling, ikke bare ord. Fordi vi satser på skolen. Fordi arbeidet med å bygge gode fellesskap starter i skolen.

Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i Stavangerskolen - slik at vi får motiverte lærere, det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.

bottom of page