top of page
Dømme

Det er få ting som er dyrere enn å skylde penger, og dessverre har det vært slikt tidligere at det er dyrere å skylde penger til Stavanger kommune enn til andre kommuner. Derfor har vi besluttet at Stavanger kommune selv skal drive inn ubetalte regninger - og ikke bruke fordyrende inkassobyråer som gjør det vanskeligere for folk som sliter å gjøre opp for seg.

Det må fortsatt koste mer å ikke betale regningene sine, men ordningen med å la private selskaper ta inkassosalærer avvikles. I stedet vil kommunen selv drive inn utbetalte regninger. Med mer dialog, men fortsatt purregebyr og bruk av utlegg hos Namsmannen om betaling ikke skjer.

Men det blir nå ingen inkassosalær og renter av disse som går til private inkassobyråer som gjør det vanskeligere å i det hele tatt betale gamle regninger.

Slik bygger vi fellesskap. For en kommune skal først og fremst måles etter hvordan den behandler de med minst ressurser. 

bottom of page