top of page

VI BYGGER SYKEHJEMSPLASSER

Senior danseklubb

For Arbeiderpartiet er det viktig at fellesskapet støtter opp om innbyggerne i begynnelsen av livet, i slutten – og underveis når man trenger hjelp.

Stavanger kommune har i mange år jobbet med prosjektet "Leve hele livet" som blant annet legger til rette for at flere eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig - og sikres gode tjenester i hjemmet, gjerne også i tilpassede boliger.

Likevel er det viktig å sikre at det er sykehjemsplass tilgjengelig når det er behov for det. Sykehjemskøene skal reduseres - og aller helst forsvinne helt. Da kan vi ikke bygge ned antallet sykehjemsplasser når vi blir stadig flere over 80 år i kommunen vår.

Vi har derfor innført en garanti om at det skal bli flere sykehjemsplasser – ikke færre i Stavanger når vi styrer. Det -  i tillegg til satsing på tilpassede boliger, dagsenterplasser og andre gode tilbud, skal gi en bedre eldreomsorg. 

 

For å sikre gode tjenester, må vi ha mange nok, og motiverte nok ansatte. Derfor har vi styrket grunnbemanningen på sykehjemmene med 25 millioner kroner årlig framover.

bottom of page