top of page

Skolemat innført på flere skoler

Lunsjtid

På tre av byens skoler (Kvernevik, Smiodden og St. Svithun) innførte vi gratis skolemat for elevene skoleåret 2020/2021.

Det betyr at barna ikke er avhengige av at foreldrene smører matpakke til dem. Sunn og næringsrik skolemat skaper fellesskap blant elevene – og bidrar til økt konsentrasjon og læringsevne. Og tilbudet skal ikke gå av lærernes tid til barna på skolen.

Fra skoleåret 2022/2023 utvidet vi tilbudet til alle skolene i Hundvåg bydel . Det betyr at flere barn kan få en enda bedre skolehverdag gjennom næring og fellesskap.
 

Og til skoleåret 2023/2024 får følgende nye skoler skolemat:
Rennesøy, Vikevåg, Finnøy, Tjensvoll, Sunde, Revheim, Kvaleberg, Kristianlyst, Storhaug, Våland, Tastarustå, Tastaveden og Johannes Læringssenter.

22 skoler er nå med i ordningen, men vi har ikke tenkt å gi oss med det. Ikke i det hele tatt. Målet er at alle byens skoler skal tilby skolemåltid til elevene våre.

Og: La det være sagt: Bevilgningene til skolemat kommer i tillegg til den øvrige storsatsingen på skolene. Driftsrammene for skolene er styrket med 100 millioner kroner årlig for 2023 sammenlignet med 2019 da Arbeiderpartiet fikk ordføreren i Stavanger.


I tillegg er det bevilget 35 millioner kroner ekstra til flere skolebøker - og ansatt flere miljøveiledere på skolene.

bottom of page