top of page

43 millioner ekstra til skolebøker i skolene

Image by Element5 Digital

Vi har hvert skoleår økt rammene til grunnskolen, både til barneskole og ungdomsskole. I tillegg til flere lærere og miljøveiledere - må vi imidlertid også styrke materiellet til elevene.

Fagfornyelsen i norsk skole har gjort mange lærebøker utdaterte, og det har derfor vært behov for å oppgradere skolene med oppdaterte læremidler.

I 2022 gjør vi i tillegg en ekstrabevilgning på 43 millioner kroner til fysiske lærebøker i Stavanger-skolen. Det betyr at hver elev får bøker til 2000,-. 

Vi oppfordrer sterkt skolene om å bruke pengene på fysiske lærebøker i en stadig mer digitalisert skole.

bottom of page