top of page

Og billigere også for 2.-4.klasse!

Skolebarn-p-vei-til-skolen.jpg

Fra før har innbyggerne i Stavanger fått gratis SFO for alle førsteklassinger. Det innførte vi som noe av det første etter valget i 2019. Der Høyre-siden vil at alle som tjener over 500.000 skal betale dyrt for at barn skal gå på SFO - vil vi gjøre det gratis for alle, fordi det bare da blir et fullverdig fellesskap.

Fra og med skoleåret 2022/2023 reduserte vi også prisen på SFO for 2. - 4. klassinger med 500 kroner pr barn, pr måned. 

Med det ble Stavanger den storbyen i Norge med lavest foreldrebetaling for SFO-plass for skolebarn. Da vi overtok styringen av Stavanger var kommunen vår blant de dyreste i landet.

 

Fra skoleåret 2023/2024 vil 1. klasse være helt gratis for alle i Stavanger, mens det i 2. klasse vil være gratis 12 timers kjernetid for alle. Og 3. - og 4. klasse vil fortsatt være billigst i landet. For Stavanger skal gi det beste SFO-tilbudet i Norges beste barneby!

Og: Vi ønsker å legge til rette for at flere kan jobbe på SFO i heltidsstillinger - kombinert med andre stillinger på skolen og i kommunen.

bottom of page