Og billigere også for 2.-4.klasse!

Skolebarn-p-vei-til-skolen.jpg

Fra før har innbyggerne i Stavanger fått gratis SFO for alle førsteklassinger. Fra og med skoleåret 2022/2023 reduserer vi også prisen på SFO for 2. - 4. klassinger med 500 kroner pr barn, pr måned. 

 

Med det blir Stavanger den storbyen i Norge med lavest foreldrebetaling for SFO-plass for skolebarn. Da vi overtok styringen av Stavanger var kommunen vår blant de dyreste i landet.

Og: Vi ønsker å legge til rette for at flere kan jobbe på SFO i heltidsstillinger - kombinert med andre stillinger på skolen og i kommunen.