top of page

Solid styrkning av det psykiske helsetilbudet - "Ka då ittepå"

Konsultasjon

Stadig flere mennesker, og dessverre spesielt flere unge, trenger hjelp til å løse psykiske utfordringer i sine liv. Koronapandemien og de tiltak som var nødvendige å gjøre i forbindelse med denne, har forsterket utfordringene for mange.

En utenforskapskommisjon som ble nedsatt av ordføreren viste behov for en rekke tiltak - og forsterkninger av eksisterende tiltak.

Vi har vedtatt tiltakspakken "Ka då ittepå" - som består av blant annet opprettelse av et nytt familiesenter, flere miljøveiledere i skolen, styrking av uteseksjonen, flere psykiatriske sykepleiere, psykologer, en økt satsing på "Ungjobb", styrking av PPT og etablering av et ambulant helseteam for barn og unge i alderen 12-18 år.

Vi har også økt satsingen på Helsehuset som blant annet tilbyr rask, psykisk helsehjelp.

bottom of page