top of page

Trygg, økonomisk styring av kommunen

146549288_734719680523236_5855601017788513429_n.jpg

Å sikre en trygg, stabil og oversiktlig økonomisk situasjon i kommuneøkonomien er kanskje det viktigste de folkevalgte gjør. På den måten kan vi levere stabile og gode tjenester til innbyggerne, og sikre at de mange tusen ansatte har sikre, trygge jobber.

Siden 2019 har kommunen hatt et oppsving i kommuneøkonomien med svært gode økonomiske resultater. Det har gitt oss anledning til å øke tjenesteproduksjonen, men også nedbetale gjeld og sette av midler på dispoisjonsfond.

Disposisjonsfondet til Stavanger var 31.12.2021 på 1,7 milliarder kroner - det er mer enn en dobling på fondets størrelse da Kari Nessa Nordtun ble ordfører. I 2021 gikk Stavanger kommune med 1023,7 millioner i overskudd, midler som blir brukt til å betale ned gjeld, til fond - og til større investeringer blant annet på skole og eldreomsorg.

 

Finansielle mål.png
bottom of page