top of page

MASSIV NÆRINGSSATSING

248581180_883794925615710_378781823762276690_n.jpg

Da vi vant valget i 2019, jobbet det tre personer i næringsavdelingen til Stavanger kommune. Nå er de 11 ansatte - i tillegg til ansatte på landbruksavdelingen på Finnøy som også sorterer under næringsavdelingen.

 

Det betyr at kommunen i langt større grad kan være en medspiller til lokalt næringsliv i etableringsfasen, når de trenger bistand underveis, jobber for å etablere nettverk og næringsklynger – og sikrer gode rammebetingelser for lokale selskaper opp mot sentrale myndigheter.

Vi setter av store beløp for å gi tilskudd til bedrifter som er i oppstartsfasen av selve selskapet - eller prosjekter som kan skape flere spennende arbeidsplasser i byen vår. Kommunen skal være på lag med næringslivet. Det tjener begge parter på!

I 2021 hadde Stavanger rekord av nyetableringer i kommunen. Da trengs det en aktiv og framoverlent kommune som er på tilbudssiden med gode tjenester, tilrettelegging og som brobygger mellom ulike selskaper i næringsklynger. 

Vi satser hardt på at Stavanger ikke bare skal være oljehovedstaden, men Energihovedstad i Norge, og ta en ledende rolle i Europas energiutvikling. Vi har kompetansen. Vi har selskapene. Vi har vilje til nytenkning. 

 

I tillegg er det gjort et omfattende samarbeid med Sandnes og Sola kommuner om forpliktende næringssamarbeid regionalt. Næringsavdelingen jobber etter vedtatt næringsstrategi april 2021.

Les mer om næringssatsingen i Stavanger kommune her

bottom of page