top of page

MASSIV NÆRINGSSATSING

248581180_883794925615710_378781823762276690_n.jpg

Da vi vant valget i 2019, jobbet det tre personer i næringsavdelingen til Stavanger kommune. Nå er de 11 ansatte - i tillegg til ansatte på landbruksavdelingen på Finnøy som også sorterer under næringsavdelingen.

 

Det betyr at kommunen i langt større grad kan være en medspiller til lokalt næringsliv i etableringsfasen, når de trenger bistand underveis, jobber for å etablere nettverk og næringsklynger – og sikrer gode rammebetingelser for lokale selskaper opp mot sentrale myndigheter.

Vi setter av store beløp for å gi tilskudd til bedrifter som er i oppstartsfasen av selve selskapet - eller prosjekter som kan skape flere spennende arbeidsplasser i byen vår. Kommunen skal være på lag med næringslivet. Det tjener begge parter på!

I 2021 hadde Stavanger rekord av nyetableringer i kommunen. Da trengs det en aktiv og framoverlent kommune som er på tilbudssiden med gode tjenester, tilrettelegging og som brobygger mellom ulike selskaper i næringsklynger. 

Vi satser hardt på at Stavanger ikke bare skal være oljehovedstaden, men Energihovedstad i Norge, og ta en ledende rolle i Europas energiutvikling. Vi har kompetansen. Vi har selskapene. Vi har vilje til nytenkning. 

Derfor har ordfører Kari Nessa Nordtun ledet prosjektet "Energihovedstaden" hvor aktører innenfor fornybar, olje og gass og øvrige energiaktører sammen løfter regionen vår slik at Stavanger blir en like tydelig Energihovedstad slik vi har vært og fortsatt er oljehovedstad.

 

I tillegg er det gjort et omfattende samarbeid med Sandnes og Sola kommuner om forpliktende næringssamarbeid regionalt. Næringsavdelingen jobber etter vedtatt næringsstrategi april 2021.

Les mer om næringssatsingen i Stavanger kommune her

bottom of page