top of page

Stor økning i Startlån-bevilgninger for husskjøp

Kjøpe et hus

Vi har siden 2019 satt av mye mer penger til Startlån-ordningen årlig. Fordi det å ha mulighet til å eie egen bolig har mye å si for livskvaliteten for mange.

 

Fra og med 2022 setter vi av 520 millioner kroner årlig til startlånsordningen som er for deg som over tid har hatt problemer med å finansiere boligkjøp fordi du mangler egenkapital, men likevel har råd til å betjene et huslån.

Du trenger altså ikke ha egenkapital tilgjengelig for å få startlån hos kommunen. Startlån kan både brukes til å kjøpe bolig, bygge bolig, utbedre eksisterende bolig og refinansiere ditt boliglån om du står i fare for å miste boligen din.

Det er Husbanken som definerer hvem som kan få støtte til Startlån.

Les mer om ordningen her

bottom of page