top of page

ETABLERT EGEN KREFTKOORDINATOR

Image by National Cancer Institute

Å bli utsatt for kreftsykdom er en enorm påkjenning. Både for pårørende, og ikke minst den som rammes selv. Å få en kreftdiagnose, snur livet opp ned.

Når du er kreftsyk, eller er pårørende, har du sjeldent overskudd til å orientere deg om ulike tilbud eller rettigheter.

Derfor var noe av det første vi samarbeidspartier i Stavanger gjorde å opprette en kreftkoordinator-stilling slik at både pasienter og pårørende skal få relevant hjelp på rett nivå når sykdommen rammer. I tillegg bistår kreftkoordinatoren helsepersonell som jobber med kreftomsorg i kommunen.

Gjennom kreftkoordinatoren har de som rammes av kreft en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål og utfordringer som melder seg i hverdagen, og ikke minst kan hjelpe til med å samordne relevante tilbud og tjenester i - og utenfor kommunen.

Kreftkoordinatoren er en en del av staben på Helsehuset. Les mer om ordningen her: 

​​https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehuset2/kreftkoordinator/

bottom of page