top of page

Ekstra million til idrettslagene årlig!

Turnere med baller

Stavanger har langt over 100 ulike idrettslag som hver dag, hver uke - hele året, gjør en flott jobb for å aktivisere barn, unge, voksne og eldre.

På denne måten skaper de viktige fellesskapsarenaer, sikrer god folkehelse - og gir muligheter for unge å sette seg mål og drømmer som kan oppnås gjennom målrettet trening.

Mesteparten av tilretteleggingen skjer gjennom bruk av frivillige voksne som bruker store deler av fritiden sin på å sikre en bedre og tryggere hverdag for andre.

I mange år har den kommunale driftsstøtten til idrettslag stått på stedet hvil - selv om kostnadsnivået i idrettslagene har økt.

Sånn kan vi ikke ha det. Derfor øker vi de årlige bevilgningene til Stavangers idrettslag med én million kroner samlet fra og med frivillighetens år 2022.

 

Det er en formidabel økning av potten. Fordi vi skal bygge felleskap. Fordi idrett er en av de viktigste arenaene for å oppnå akkurat det.

bottom of page