top of page

Styrker integreringen i utvalgte idrettslag

Fotballspiller

I mange år har Stavanger kommune støttet idrettslag som opererer i områder med stor andel av innvandrere. Disse idrettslagene gjør en svært viktig innsats for å bidra til at mennesker som ankommer Norge sikres sosial og aktiv deltakelse i det norske samfunnslivet.

 

Tidligere har det blitt satt av totalt 400.000 kroner, men flertallspartiene har nå firedoblet denne summen, slik at det i 2023 deles ut 1,6 millioner kroner til idrettslag i utvalgte områder med stor andel innvandrere. For 2023 er det idrettslagene Sunde, Brodd, Hundvåg og Jarl som får dette bidraget for sitt arbeid med integrering i områdene med størst andel mennesker med bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land.

 

Målet med ordningen er at disse klubbene aktivt skal sikre at barn og unge får god informasjon om hvordan de kan delta i idrettsaktiviteter, enten i eget idrettslag eller i andre idrettslag i nærheten. Klubbene som får støtten forventes å samarbeide med øvrige klubber i sitt nærområde, og rapportere til kommunen om hvordan midlene brukes til det beste for økt integrering i samfunnet.  

Målet til Arbeiderpartiet er å øke denne ordningen for det er ingen tvil hos oss om at idrett er et av de beste verktøyene for å inkludere og integrere barn og unge!

bottom of page