top of page

Økt støtte til frivillige organisasjoner

Frivillige rengjøringsstrand

2022 var frivillighetens år. På slutten av 2022 valgte vi å øke støtten til en rekke av de frivillige organisasjonene i Stavanger. Det betyr ytterligere seks millioner kroner for 2023 på deling for frivillige organisasjoner - i tillegg til de over 30 millioner kroner som var foreslått av kommunedirektøren.

Følgende organisasjoner fikk ekstra midler av flertallspartiene i 2023:

 

 • Blå Kors Norge

 • Dyrebeskyttelsen SørRogaland

 • Dyrenes Hus

 • Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren

 • Eksistensia – utlevering av mat

 • Eksistensia – inkluderende arbeid

 • KIA Velferd

 • Kirkens Bymisjon Nadheim

 • Kirkens Bymisjon, Jobb

 • Kirkens Bymisjon, Gatejurist

 • Kirkens Bymisjon, gateprest

 • Kirkens Bymisjon, Natteravnene

 • Kirkens Bymisjon, Tillitsperson

 • Kirkens Bymisjon, Enter Fritid

 • Røde Kors – Nettverk etter soning

 • Røde Kors – Fellesverket

 • SIS - studenhelsestasjon

 • Skipper Worse eldresenter

 • Skipper Worse middagsdist.

 • FRI Rogaland driftsstøtte

 • Hei Verden

 • Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter

 • Kirkens SOS Rogaland

 • Nok Sør-Vest

 • Open Hands for You – aktiv senior

 • RIO Rusmisbrukernes interesseorg

 • ROS rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Selvhjelp for innvandrere

 • Stiftelsen Varmestuens Venner

 • Idrettspatruljen til Idrettsrådet

bottom of page