top of page

Har sikret rideklubbens framtid på Grannes!

Jente med hest

Rogaland Rideklubb har i mange år hatt hengende over seg en usikkerhet rundt disponeringen av dagens arealer på Grannes. Det har sørget for at det har vært vanskelig for klubben å gjøre viktige investeringer i idrettsområdet, og skapt usikkerhet for medlemmene om det i det hele tatt blir aktivitet framover.

Nå er usikkerheten fjernet. Arbeiderpartiet har vært pådrivere for å sikre at jentene (og guttene) som bruker fritiden sin på hestesport nå kan være helt sikre på at klubben på Grannes består! 

Vi har nå sikret at klubben har fått en langsiktig leieavtale på området, og gir også tilskudd til bygging av ridehall på ønsket område. Til denne hallen vil klubben få et lån av kommunen, men Rogaland Rideklubb har også fått et tilskudd på 2,5 millioner kroner til bygging av ridehallen.

I tillegg sikrer kommunen at dagens bolighus renoveres slik at den vil tilfredsstille gjeldende forskrifter.

I sum betyr dette at klubben nå går en enda bedre framtid i møte til glede for alle hesteinteresserte i Stavanger kommune!

Les saksdokumentene i endelig behandling i formannskapet 23.03.2023 her

bottom of page