top of page

GRATIS KOLLEKTIV FRA 1. JULI!

Reiser med hodetelefoner

Fra 1. juli skal Stavangers innbyggere fritt kunne bruke buss, tog, ferje og båt lokalt. Helt uten å tenke på kostnad. Det blir nemlig helt gratis! Det politiske flertallet i Stavanger har besluttet å bruke deler av et opparbeidet overskuddsfond de tre siste årene på å gi innbyggerne tilgang til kollektivtrafikk uten å måtte betale direkte.

Administrasjonen, i samarbeid med Kolumbus og Rogaland fylkeskommune arbeider nå med å finne den tekniske løsningen som best ivaretar det politiske vedtaket - men uten å samtidig svekke tilbudet for kollektivpassasjerer bosatt i andre kommuner i fylket.

Vårt mål er at flere skal prøve bussen, gjerne sammen med økt bruk av sykkel på dager da det er hensiktsmessige. Vi er klare over at for mange vil fortsatt bilen være viktig, men kan husholdninger med to biler kvitte seg med den ene, eller bruke bilen(e) mindre, vil det hjelpe både klima, men også bidra til at vi når målet om å ikke ha vekst i biltrafikken. 

Med vekst i biltrafikken vil sentrale myndigheter fort kreve gjeninnføring av rushtidsavgift. Vi håper dette tiltaket - sammen med andre, sikrer at vi ikke havner i en slik situasjon.

I tillegg til at innbyggerne altså får en del av kommunens store overskudd tilbake gjennom gratis kollektiv, enten kollektivtilbudet er hensiktsmessig å bruke til/fra jobb, på fritid eller bare én sjelden gang når det passer.

Slik bygger vi fellesskap!

bottom of page