top of page

FORSØK MED HELDAGSSKOLE PÅ KVERNEVIK SKOLE!

Barn for fred

Fra høsten 2022 skal 1. - 4. klasse på Kvernevik skole få anledningen til å prøve helhetlig skoledag. Det betyr en skolehverdag fram til klokken 1500 hver dag, men ingen lekser hjemme, mer aktivitet i løpet av skoledagen, skolemat og mer tilpasset undervisning.

Prosjektet skal utformes i samarbeid med både lærere, foreldre og barna selv - og alle aktører skal følges opp underveis, slik at vi som storsamfunn kan få erfaringer fra prosjektet.

Vi kompenserer samtidig idrettslaget Sunde mens prosjektet pågår, slik at de også kan følge opp barn og unge bedre etter klokken 1500.

bottom of page