top of page

Flere ansatte, og mer kvalitet i barnehagene

Baby i lekerom

I Stavangers barnehager jobber det fantastiske ansatte som hver dag sikrer våre yngste innbyggere en trygg og god arena for sosial omgang og læring. 

På grunn av færre barn i barnehagene har Stavanger kommune redusert antall barnehageplasser, men vi har økt den økonomiske satsingen på de ansatte, slik at det er flere ansatte pr barn, og vi har også for budsjettet 2023-2026 satt av ekstra penger til å øke kompetansen hos de ansatte, og på samme måte satt av mer penger til rekrutteringstiltak slik at kommunen kan rekruttere flere pedagoger til barnehagene, og forhåpentligvis også flere menn som barnehagelærere.

bottom of page