Rekordøkning i støtte til frivillige organisasjoner

Veldedige donasjoner

2022 var frivillighetens år. På slutten av 2022 valgte vi å øke støtten til en rekke av de frivillige organisasjonene i Stavanger med totalt seks millioner kroner for 2023.

Blant organisasjonene som fikk en stor økonomisk økning var Kirkens Bymisjon, Skipper Worse, Hinnasenteret, Varmestuens Venner, Røde Kors, Dyrebeskyttelsen, men også mange, mange flere.