top of page

Åpner fritidsklubber på lørdager!

DJ hodetelefoner

Å sikre gode og trygge felleskapsstilbud for ungdom er viktig for å hindre utenforskap, knytte nye vennskap og legge til rette for at de kan få utforske og utfolde seg i interesser.

Det er mange år siden fritidsklubbenes lørdagstilbud ble lagt ned under tidligere politiske flertall, trolig for å effektivisere og redusere kostnader.

Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier er ikke villige til å spare penger ved å overlate ungdommen helt til seg selv i helgene. Det er kanskje ingen dager som er like viktige å ha et tilbud på som på lørdager.

Derfor har vi satt av penger til å etablere flere lørdagsåpne ungdomsklubber i bydelene.

Vi håper dette skal redusere antall ungdommer som trekker mot sentrum i helgene, og heller finner det interessant å være sammen i trygge og gode omgivelser i egen kommunedel.

fritidsklubber.png
bottom of page