top of page

Planlegger badeland i Jåttåvågen!

Lære å svømme

Det finnes verken 50 meters basseng, stupetårn eller badelandsfunksjoner i Stavanger, eller Rogaland for den saks skyld. Store Hinna bydel har ikke en eneste svømmehall som vanskeliggjør svømmeopplæring.

Derfor går vi inn for å bygge et nytt kombinert badeland og svømmebasseng for konkurranse i Jåttåvågen i kommunal regi, fortrinnsvis med 50 meters basseng.

Det er levert midler til planlegging av anlegget - og nabokommunene skal inviteres med i arbeidet. For god folkehelse kjenner ingen kommunegrenser. Håpet er at anlegget skal komme hele regionen til nytte.

Dette vil bli et svært viktig tilbud for svømmesporten, for familier, for eldre og alle andre som trenger gode tilbud i vann for bedre helse, aktivitet og rekreasjon. 

bottom of page