top of page

Over 100 millioner ekstra til skolene!

Skolebarn

I 2019 var det et skoleopprør i Stavangerskolen. Driftsstyrer, FAU og rektorer protesterte høyt mot svake budsjetter. 

Da vi vant valget, var en tydelig satsing på skolen en av våre viktigste saker. Derfor har vi år for år gradvis styrket driftsrammen til skolene betraktelig.

I budsjettet for 2021 ble det løftet inn 40 millioner ekstra årlig til Stavanger-skolene, med spesielt fokus på 1. - 4. klasse, mens vi fra og med 2022 legger til 20 millioner kroner i tillegg til skolene - da med satsing på ungdomsskoletrinnet.

I 2023 ble det lagt til ytterligere 40 millioner kroner årlig - slik at grunnfinansieringen til skolene i Stavanger vil være økt med hele 100 millioner kroner årlig siden vi overtok i 2019. Det viser handling, ikke bare ord. Fordi vi satser på skolen. Fordi arbeidet med å bygge gode fellesskap starter i skolen.

I tillegg kommer bevilgninger på over 30 millioner kroner ekstra til flere fysiske lærebøker og øremerkede midler til miljøveiledere på skolene.

Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i Stavangerskolen - slik at vi får motiverte lærere, det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.

bottom of page