top of page

STERK KLIMA- OG MILJØSATSING

Mannen riding sykkel med ryggsekk

Det er vedtatt at Stavanger skal redusere klimautslippene med 80 prosent innen 2030. Det var ordfører Kari Nessa Nordtun personlig som ledet initiativet sammen med partier som MDG, Rødt og SV til å vedta så ambisiøse klimamål. 

Det skal vi få til med gulrot, og ikke pisk. Det betyr satsing på kollektivtrafikk, tog, sykkel og andre mobilitetsmidler – og mindre bil. I tillegg går kommunen som innkjøper foran og velger klimavennlige løsninger.

I budsjettet vårt for 2022 - 2025 vedtok vi følgende satsinger:

  • 100 mill til klimatiltak og 50 mill mer til klimafond

  • 14 mill mer til flere trær, blomster og biomangfold

  • 120 mill til flere og tryggere sykkelveier

Dette skal vi måles på - hele tiden. Derfor har vi innført klimabudsjett- og regnskap i kommunens rapportering.

Tiltak:

Vi skal tilrettelegge for utslippsfrie, lette kjøretøy.
Vi skal tilrettelegge for nullvekst i personbiltrafikk.

Vi skal redusere bruken av naturgass.

Vi skal ha fossilfrie bygg- og anleggsplasser.

Stavanger har blitt en av Europas 100 klimanøytrale byer og skal være klimanøytrale innen 2030.

bottom of page