top of page

EN ÅPEN KOMMUNE

laget Diskusjon

Stavanger skal være en åpen kommune – og det skal være kort vei fra innbygger til beslutningstakerne. Og: innbyggerne skal bli mer delaktige i å foreslå løsninger for utviklingen av kommune, by, bydel og nærområde.

 

Gjennom prosjektet «mitt nabolag» har vi lansert flere løsninger hvor innbyggerne selv kan foreslå hvordan vi møter framtidens utfordringer – slik at administrasjon og politikere får et større spenn av forslag og innspill.

 

Innbyggerne skal også gjennom direkteinvolvering få ta større del i beslutningsprosessen i sine nærområder.

bottom of page