top of page

BEDRE HELSETJENESTER – FOR BÅDE KROPP OG HODE

Ung selvsikker kvinne

Psykisk helse er en stadig større utfordring i samfunnet vårt. Vi bruker mer ressurser på dette – spesielt rettet mot barn og unge.

 

Både hva gjelder lavterskeltilbud, men også utrykkende tjenester når man virkelig sliter. Vi løfter også en satsing på miljøterapeuter i skolene.

 

Det ble under koronapandemien satt ned en utenforskapskommisjon som skulle se på løsningsforslag for ungdom og unge voksne etter en tøff tid for mange under koronapandemien. 

 

Fra høsten 2021 har vi vedtatt en kraftig økning av økonomiske ressurser til psykisk helse mot ungdom gjennom prosjektet "Kadåittepå" som gir flere ressurser til barnevern, uteseksjon, miljøveiledere på skolene - og et eget senter som skal koordinere og samle psykiske helsetilbud til de unge.

Men vi styrer også prosjektet "Rask psykisk helsehjelp" til unge voksne gjennom Helsehuset. 

Helse handler både om kropp og hode. Vi tar det på det høyeste alvor i Stavanger.

bottom of page