top of page

FORSØK MED HELDAGSSKOLE PÅ KVERNEVIK SKOLE!

Barn for fred

Fra høsten 2022 fikk 1. - 4. klasse på Kvernevik skole anledning til å prøve helhetlig skoledag. Det betyr en skolehverdag fram til klokken 1500 hver dag, men ingen lekser hjemme, mer aktivitet i løpet av skoledagen, skolemat og mer tilpasset undervisning.

Dermed trenger ikke foreldre i Kvernevik betale for SFO eller FFO fra 1. - 4. klasse - og ingen barn trenger å gå hjem fordi foreldrene ikke har råd til å betale.

Prosjektet er utformet i samarbeid med både lærere, foreldre og barna selv - og alle aktører blir fulgt opp underveis, slik at vi som storsamfunn kan få nyttige erfaringer fra prosjektet, og se om dette er noe vi kan gjøre på flere skoler.

Vi kompenserer samtidig idrettslaget Sunde for aktiviteter de bidrar med inn i skolen mens prosjektet pågår.

bottom of page