top of page

FORSØK MED HELDAGSSKOLE

klasserommet

Ved en av byens skoler har vi vedtatt at førsteklassetrinnet skal prøve ut heldagsskole fra skoleåret 2022-2023.

 

Planleggingen skal gjøres i samarbeid med skoleledelse, Utdanningsforbundet og foreldrene. Tilbudet skal inkludere økt fysisk aktivitet, skolemat og leksefri skolehverdag.

bottom of page