top of page

Trygghetsalarmer er nå gratis
for våre eldre!

Gamle venner

Ingen eldre skal måtte betale for å føle seg trygge når de bor hjemme. Derfor har vi avviklet ordningen hvor de mange eldre som har hatt trygghetsalarm har måttet betale for denne hver måned - avhengig av egen økonomi.

Så lenge vi har ordføreren i Stavanger skal ingen eldre - eller deres pårørende måtte betale for å ha trygghetsalarmen, og kjenne på en ekstra sikkerhet, og få hjelp fra hjemmebaserte tjenester så hurtig som mulig.

Eldre har betalt skatt gjennom et helt liv, og de fleste betaler ennå. Da skulle det bare mangle at vi som fellesskap tilbyr trygghet og sikkerhet gratis.

Slik bygger vi felleskap.

bottom of page