top of page

Trygghetsalarmene er blitt gratis!

Gamle venner

Ingen eldre eller andre som trenger trygghetsalarm skal måtte betale for å føle seg trygge når de bor hjemme. Ikke andre som må ha trygghetsalarm for egen sikkerhet heller.

 

Derfor har vi avviklet ordningen hvor de mange eldre og syke som har hatt trygghetsalarm har måttet betale til Stavanger kommune for denne hver måned - avhengig av egen økonomi.

Så lenge vi har ordføreren i Stavanger skal ingen måtte betale for å ha trygghetsalarmen, og kjenne på en ekstra sikkerhet, og få hjelp fra hjemmebaserte tjenester så hurtig som mulig.

Eldre og deres familier har betalt skatt gjennom et helt liv, og de fleste betaler ennå. Da skulle det bare mangle at vi som fellesskap tilbyr trygghet og sikkerhet gratis.

Slik bygger vi felleskap.

bottom of page