top of page

GRATIS SFO FOR ALLE FØRSTEKLASSINGER!

karisfo.jpg

Alle førsteklassinger på Stavanger kommunes skoler får gratis SFO. Det betyr at en barnefamilie kan spare over 30.000 kroner på et år. 

 

Ordningen har sørget for at nærmere 100 prosent av barna nå deltar på SFO – mens mange tidligere måtte se klassekamerater leke videre, mens de måtte hjem. Og det sørger for at flere foreldre kan stå i full jobb – og ikke trenger å hente barna etter skoleslutt. 


Fra skoleåret 2022/2023 reduserer vi også prisene for SFO 2. - 4. klasse med rundt 500 kroner hver måned for hvert barn.
 

Og: Vi ønsker å legge til rette for at flere kan jobbe på SFO i heltidsstillinger - kombinert med andre stillinger på skolen og i kommunen.

bottom of page