top of page

Etablert fritidsklubb for unge på Finnøy

finnoy-banner.png

Ungdom trenger møteplasser - uansett hvor de bor i kommunen. På Finnøy manglet det et slikt tilbud utenfor kirkene da vi fikk kommunesammenslåing i 2020.

Derfor har vi satt av midler til etablering av et eget fritidsklubbtilbud på Finnøy. Foreløpig er det kulturstova på Finnøy sentralskole som brukes som fritidsklubb på Finnøy. Her kan ungdommen bare henge, eller bruke aktivitetene som tilbys. Det er også mattilbud i fritidsklubben.

Rennesøy fritidsklubb har fått nye lokaler i innbyggertorget i Vikevåg.

Sjekk øvrige fritidstilbud for ungdom i Stavanger her

bottom of page