top of page

Økt grunnbemanning og nye husassistent-stillinger på sykehjemmene

Eldre mann med sykepleier

Da vi overtok høsten 2019 - var tjenestene til våre eldre noe av det aller viktigste å ta tak i. 

For å sikre gode tjenester og skape trygghet for beboerne på sykehjemmene, må vi ha motiverte, friske og engasjerte ansatte. Vi må ha ansatte som har tid til å gi den hjelp og omsorg som må til.

Derfor har vi satt av 25 millioner ekstra hvert eneste år for å få flere ansatte på sykehjem. I tillegg vedtok vi for budsjettet 2023-2026 å ansette en rekke husassistenter på byens sykehjem. Hele 38 millioner kroner skal brukes årlig i 2024, 2025 og 2026 til å lønne disse, mens det brukes minst 21 millioner på dette alene i 2023.

Økt grunnbemanning og husassistenter på sykehjemmene betyr flere varme hender. Det betyr flere ansatte som kan dele på de mange arbeidsoppgavene. Det betyr forhåpentligvis mindre sykefravær, og det kan skape flere heltidsstillinger for ansatte som ønsker seg det.

Og alt dette gir en bedre eldreomsorg. Gjennom mer oppmerksomhet på enkeltmennesket, og mindre på økonomiske bunnlinjer.

bottom of page