top of page

BREMSER CRUISE-VEKSTEN

_118794247_78d0dc25-3ecf-4c4a-9cc8-5ab4296a38fd.jpg

I 2018 og 2019 satte Stavanger rekord i antall cruisebåter i Vågen. Selv om det gir viktige inntekter til enkeltselskaper og havneselskapet, har vi vedtatt å sette et tak på antall årlige anløp som ikke overstiger rekordårene – og besluttet at indre del av vågen skal forbeholdes småbåter, og ikke være for store cruisebåter. 

 

Vi må ta ansvar for klima, miljø og gi byen tilbake til folket.

Stavangerregionen Havn IKS har nå laget en plan for hvordan småbåtlivet kan utvikles og vokses i årene framover - det sammen med sommerstengning av Skagenkaien fra første helgen i mai til andre helgen i september vil forhåpentligvis skape enda mer liv og røre i sentrum.

bottom of page