top of page

BOLIGLØFT FOR ALLE!

Å bygge et hus

Vi styrker startlånordningen med over 100 millioner kroner slik at flere kan få mulighet til å eie sitt eget hus, selv om de mangler nødvendig egenkapital.

 

Vi har innført garantiordning for førstegangsetablerere og vi har vedtatt «leie for eie»-ordning slik at de som i dag er på leiemarkedet lettere kan få eie sin egen bolig.

Vi planlegger flere byggefelt for etablererboliger. Både i Tastarustå, Jåttå Nord og Teknikken-prosjektene legges det til rette for slike ordninger. Vi har også vedtatt å øke andelen Omsorg pluss-boliger for seniorer.

Dette er et høyt prioritert område for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene våre. 

 

Det å kunne eie eget hus skaper for mange økt livskvalitet. Derfor må vi ha en sosial boligbygging som førende element i boligpolitikken i kommunen vår.

 

Vi må legge til rette for at de som trenger litt starthjelp skal få dette, og vi må som arbeidsgiver gå foran og sikre en heltidskultur for ansatte - all den tid det legger grunnlaget for finansieringen for boligdrømmen for den enkelte - og for familiene i kommunen vår.

Les mer her!

  

bottom of page