top of page

DU BETALER – NÅR DET PASSER DEG

online Shopping

For mange oppleves kommunale avgifter og eiendomsskatten som småbeløp – for andre er dette tunge økonomiske løft når fakturaen kommer i nettbanken. Derfor har vi tilbudt innbyggerne å selv velge hvordan de ønsker å betale:

  • To ganger i året

  • Eller splittet opp på 12 månedlige betalinger

bottom of page