top of page

NORGES BESTE BARNEBY

barn leker

Vi har innført en massiv satsing på økte ferieaktiviteter om sommeren. Kommunale tilbud som «fiks ferigge ferie» og «sommerbonanza» er supplert med «Barnas sommer». Her får organisasjoner og bedrifter tilskudd for å etablere gratistilbud til barn og unge med skoleplass i stavanger. Dette vil skape økt aktivitet, sterkere vennskap og mindre utenforskap for barna hver eneste sommer. Kommunen bruker syv millioner kroner ekstra for å gi gode ferietilbud til alle - hele sommeren.

Blant tilbudene i Barnas Sommer er gratis aktiviteter i Folkehallene, svømmeopplæring og en drøss med aktiviteter innenfor idrett, natur og kunnskap.

Men det er ikke bare på sommeren vi gjør livene bedre å leve for barn og unge. Vi styrker idrettstilbudene, vi øker bevilgningene til prosjektet "Ungjobb", og vi åpner fritidsklubber som tidligere har vært stengt lørdager. Og åpne idrettshaller vil klubber i Stavanger fortsatt ha støtte til å ha på fredagene.

I Stavanger vektlegger vi barns stemmer i kommunal planlegging gjennom prosjektet «barnetråkk» hvor barn forteller våre byplanlegger hvor de liker å «henge» og bruke aktiviteter i fritiden.

 

Vi har innført forsøksprosjekt med skolemat, redusert prisene på SFO (helt gratis for førsteklassingene), styrket skolebudsjettet, gjort barnehageopptaket mer fleksibelt og ansatt flere miljøterapeuter i skolene og mye, mye mer.

bottom of page