NORGES BESTE BARNEBY

barn leker

Vi har innført en massiv satsing på økte ferieaktiviteter om sommeren. Kommunale tilbud som «fiks ferigge ferie» og «sommerbonanza» er supplert med «barnas sommer». Her får organisasjoner og bedrifter tilskudd for å etablere gratistilbud til barn og unge med skoleplass i stavanger. Dette vil skape økt aktivitet, sterkere vennskap og mindre utenforskap for barna.

I tillegg vektlegger vi barns stemmer i kommunal planlegging gjennom prosjektet «barnetråkk» hvor barn forteller våre byplanlegger hvor de liker å «henge» og bruke aktiviteter i fritiden. Vi har innført forsøksprosjekt med skolemat og mye mer.