top of page

Rekordøkning i støtte til frivillige organisasjoner

Veldedige donasjoner

2022 var frivillighetens år. På slutten av 2022 valgte vi å øke støtten til en rekke av de frivillige organisasjonene i Stavanger. Det betyr ytterligere seks millioner kroner for 2023 på deling for frivillige organisasjoner - i tillegg til de over 30 millioner kroner som var foreslått av kommunedirektøren.

Følgende organisasjoner fikk ekstra midler av flertallspartiene i 2023:
Blå Kors Norge

Dyrebeskyttelsen SørRogaland

Dyrenes Hus

Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren

Eksistensia – utlevering av mat

Eksistensia – inkluderende arbeid

KIA Velferd

Kirkens Bymisjon Nadheim

Kirkens Bymisjon, Jobb

Kirkens Bymisjon, Gatejurist

Kirkens Bymisjon, gateprest

Kirkens Bymisjon, Natteravnene

Kirkens Bymisjon, Tillitsperson

Kirkens Bymisjon, Enter Fritid

Røde Kors – Nettverk etter soning

Røde Kors – Fellesverket

SIS -studenhelsestasjon

Skipper Worse eldresenter

Skipper Worse middagsdist.

FRI Rogaland driftsstøtte

Hei Verden

Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter

Kirkens SOS Rogaland

Nok Sør-Vest

Open Hands for You – aktiv senior

RIO Rusmisbrukernes interesseorg

ROS rådgivning om spiseforstyrrelser

Selvhjelp for innvandrere

Stiftelsen Varmestuens Venner

Idrettspatruljen til Idrettsrådet

bottom of page