top of page

KULTURFELTET BETRAKTELIG STYRKET

Graffitiartist

Vi har tilført det «frie kulturfeltet» flere millioner kroner ekstra i tilskudd årlig. Det har vi gjort fordi vi tror at lokale kunstnere kan løfte livskvaliteten til innbyggerne våre gjennom sin kunst. Derfor har vi også økt summen som kommunen bruker på kunst i offentlige bygninger.

Vi har innført nye stipendordninger for kunstnere og artister som sikrer at flere lokale kunstnere kan få hjelp til å leve av kultur.

I 2025 feirer Stavanger 900-jubileum. Fram mot da skal kommunen bruke midler på å gjøre innbyggerne i byen kjent med egen by - også gjennom kulturtiltak.

I budsjettet for 2022-2025 økte vi støtten til både kunstskolen i Stavanger og Rogaland kunstsenter med 200.000 kroner årlig – og har en ytterligere opptrappingsplan for kunstsenteret i forbindelse med flytting av lokaler.

I budsjettet for 2023-2026 økte vi kulturbudsjettet betraktelig:

5.000.000 ekstra i 2023 til kulturprosjekter i forbindelse med byjubileet i 2025.

2.100.000 ekstra til drift av Rogaland Teater og symfoniorkesteret

1.200.000 ekstra til husleie for MUST

1.000.000 ekstra til profesjonelle kunst- og kulturtiltak, rask respons

800.000 kroner ekstra til tilskudd i kulturvirksomheter

700.000 kroner ekstra tilskudd til kulturinstitusjoner

600.000 ekstra i tilskudd til Rogaland kunstsenter

400.000 kroner i ekstra støtte til etablering av atelier

Vi ønsker å legge til rette for et bachelorstudie i kunst i Stavanger. Det er vi sikre på vil løfte den allerede sterke kunst- og kulturbyen Stavanger ytterligere!

Og fra sommeren 2023 blir det gatekunstfestival i Stavanger igjen - takket være bevilgninger fra flertallspartiene! <3

bottom of page