top of page

Økt grunnbemanning på sykehjemmene

Eldre mann med sykepleier

Da vi overtok høsten 2019 - var tjenestene til våre eldre noe av det aller viktigste å ta tak i. 

For å sikre gode tjenester og skape trygghet for beboerne på sykehjemmene, må vi ha motiverte, friske og engasjerte ansatte. Vi må ha ansatte som har tid til å gi den hjelp og omsorg som må til.

Derfor har vi satt av 25 millioner ekstra hvert eneste år for å få flere ansatte på sykehjem. 

Det betyr flere varme hender. Det betyr flere ansatte som kan dele på de mange arbeidsoppgavene. Det betyr forhåpentligvis mindre sykefravær, og det kan skape flere heltidsstillinger for ansatte som ønsker seg det.

Og alt dette gir en bedre eldreomsorg. Gjennom mer oppmerksomhet på enkeltmennesket, og mindre på økonomiske bunnlinjer.

bottom of page